Aké sú podmienky prenájmu pre právnické osoby?

Pri prenájme vozidla právnickou osobou je potrebné predložiť platný

  • výpis z obchodného registra, alebo živnostenský list
  • občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať
  • overené splnomocnenie k podpisu zmluvy a prevzatiu vozidla, ak zmluvu podpisuje iná osoba ako uvedená vo výpise z obchodného registra resp. živnostenskom liste