Čo ak vrátim vozidlo skôr?

V takomto prípade sa postupuje podľa všeobecných zmluvných podmienok a prenajímateľ nie je povinný vrátiť nájomcovi adekvátnu čiastku. Je to z dôvodu odmietnutých rezervácii na vozidlo v danom termíne.