Čo je to záloha za vozidlo?

Záloha za vozidlo je suma ktorú je potrebné zložiť pri preberaní vozidla a je automaticky navrátená pri odovzdávaní vozidla. Najčastejší spôsob zloženia zálohy je dočasné zablokovanie adekvátnej sumy na Vašej platobnej/kreditnej karte, prípadne zložením v hotovosti ako vratnú kauciu. Niektoré kategórie vozidiel sa prenajímajú bez zálohy.