Kedy dochádza k platbe?

Za prenájom sa platí pri preberaní vozidla v hotovosti, prípadne platobnou/kreditnou kartou. Nie je potrebné skladať žiadne zálohy vopred.